Wat doen wij ?

 • Nazicht van de opgegeven afmetingen van de woning.
 • Nazicht inplanting van de woning op het perceel.
 • Opmeting van het terrein en inmeten van de aanwezige objecten, beplanting en bomen.
 • Opmeten van het reliëf volgens het meest geschikt rasterpatroon.
 • Inventaris, benaming en waarde beoordeling van de aanwezige beplanting.
 • Grond- en bodemonderzoek.
 • Grondanalyse voor organische stof, stikstof, fosfor, kalium, magnesium en ijzer.
 • Analyse van een of meerdere gegraven schouwputten, bodemlagen, aanwezigheid van bodemleven, humus, harde lagen...
 • Ph meting voor de zuurtegraad van de bodem.
 • Bodemtexuur en - structuur bepaling
 • Meting van de grondweerstand op diverse punten door middel van een penetrometer ( verdichting , luchthuishouding, waterinfiltratie, wortelgroei)
 • Analyse van de spontaan groeiende kruiden als indicator voor de bodem.
 • Aanleggen van een fotodatabank als ondersteuning.
 • Opzoekingen naar de historiek van het perceel, woning, tuin en of vorige eigenaars.
 • verwerking van de gegevens.

Deze gegevens, samen met de ideeën , wensen, verlangens en schetsen vormen de basis voor het ontwerpen van UW tuin.

Opmeting objecten