• Opmeting van de bestaande toestand en reliëf.
  • Inventaris van aanwezige beplanting.
  • Grondonderzoek.
  • Verwerking van de gegevens.

De eerste stap in een ontwerpstudie is steeds een opmeting ter plaatse.

Gans de tuin en de woning wordt ingemeten. Met alle bestaande elementen die zich op het perceel bevinden, gaande van garage, carport, bestaande verhardingen, beplantingen en bomen.

Met behulp van professioneel materiaal worden de verschillende hoogtes van het terrein ingemeten en genoteerd.

Foto’s van de woning, de tuin, de omgeving en kleine details vormen een onderdeel van de taken.

Aanwezige planten worden geïnventariseerd, benoemd en krijgen een waardecijfer.

Antwerpen Opmeting
Schets Antwerpen
Schets Antwerpen 2

Grondonderzoek

Een gedegen kennis van de bodem is de eerste stap om planten te laten groeien en bloeien.

Grondonderzoek