Manueel, elektrisch, batterij of toch een benzinemaaier kiezen ?

En dan natuurlijk de hamvraag, is een cirkelmaaier nu beter of slechter dan een kooimaaier?

Als we dan daar uit zijn, beginnen we natuurlijk te twijfelen of we gaan voor een opvangbak of mulching.

Zoveel vragen....

zoveel verschillende goede antwoorden.

Tot iemand zegt: waarom neem je geen robotmaaier ?

Dan slaat de twijfel weer toe.

Een robotmaaier... we zijn mee met de tijd. Een robot die doet wat we niet graag doen, maaien en dan nog liefst elke dag zo dat ons gazon perfect gemillimeterd is en we het afgesneden gras kunnen laten liggen. Liefst natuurlijk 's nachts dan hebben we geen last van het zoemen van de messen en we struikelen niet over die robot die kriskras over het gras bolt.

Maar is dat wel een goed idee ?

Ik laat de typische voor- en nadelen voor een robotmaaier even buiten beschouwing ... of toch maar even?

Geen werk, steeds een net en kort gemaaid gazon maar maaier is wel net iets duurder in aanschaf. De installatie van die begrenzingdraad is ook niet op 1-2-3 klaar en vraagt wel extra aandacht en werk. Voor de gazonboordjes strak te krijgen, moet ik toch af en toe uit mijn pijp komen. Het onderhoud van de machine is iets meer dan bij een gewone maaier want gras in het maaidek of aan de wielen vermindert drastisch het vermogen. En waar plaatsen we het laadstation in de tuin, en heb ik daar elektriciteit?

Wat nog ...?

O ja robot maaiers zijn zeer gegeerd dus best een diefstalbeveiliging op voorzien.

Keuze robotmaaier

Ik moet jullie teleurstellen, ik heb echt geen idee welk merk je best gebruikt. Ik heb me nog steeds niet verdiept in de verschillen tussen al die robotmaaiers. Ik beken, ik ben er niet weg van, geef mij maar een gazon waar de madeliefjes en blauwe druifjes bloeien, de bijen de klaver bezoeken en de vlinders dwarrelen boven het gras en alle mogelijke capriolen doen om de meesjes te ontwijken. Maar waar ik wel mijn mening over heb, zijn de effecten op langere termijn.

Bedenkingen of het echt wel een goed idee is.

Doordat er steeds gemaaid wordt zonder grasopvang ( mulchen dus) , moet je er van bewust zijn dat je gazon via het afgesneden gras extra voedsel krijgt. Dat maaisel moet echter worden omgezet naar humus. MAAR onze gazons zijn bijna allemaal te 'vet'.

Er wordt ondoordacht maar meststoffen gesmeten of bekalkt omdat iedereen het doet en liefst veel, heel veel. Dat afgesneden gras wordt dus nagenoeg niet meer opgenomen in de voedsel keten waardoor de bodem veel te rijk wordt aan meststoffen.

Wil je een robotmaaier?

Stop met alle soorten meststoffen te geven, stop met bekalken en laat uw grond analyseren zodat je weet wat je bodem aan voeding nodig heeft en bemest dus zeer gericht voor jouw tuin.

Door het overaanbod van gemaaid, achtergelaten, fijngesnipperd gras dat niet of veel te traag wordt omgezet naar humus, krijg je een vervilting van de grasmat. Deze vilt laag belemmert een vlotte wisselwerking tussen de bodem en de lucht. Het zorgt voor verstikking van de wortelvoet en kan als primaire oorzaak aangeduid worden voor de ontwikkeling schimmels, ziektes en aantastingen. Een vilt laag zorgt voor een slechte waterhuishouding. Die laag wordt een spons en houdt al het water tegen wat voor watergebrek zorgt aan de wortels. Met dat sompige en vochtige milieu hebben we natuurlijk de perfecte voedingsbodem voor mossen. Die op hun beurt weer zorgen dat de waterinfiltratie nog moeilijker wordt.

Nog vergeten, een vilt mat is gegarandeerd schuifpret.

Met robotmaaiers zal je dus meer moeten verticuteren. Het tijdstip van verticuteren is zeer belangrijk. Dus niet zoals algemeen door de "boekjes" wordt aangeraden in de herfst maar in het voorjaar en in vroege zomer! Met natuurlijk het voorjaar als de beste periode. Het bodemleven is actief, gras is vol energie en sluit de snijwonden mooi af. Je gemaaid gras wordt gemakkelijker omgezet door het bodemleven want er is contact tussen gemaaid gras en de bodem.

Robotmaaiers maaien dagdagelijks en daarbovenop nog eens kort het gras af. Hierdoor wordt de grasmat gevoeliger voor droogteperiodes en kan daardoor sneller uitdrogen. Zelfs het effect van ochtenddauw dat via het grassprietje vocht brengt naar de wortelvoet kan geen soelaas meer brengen want het sprietje is veel te kort om voldoende dauw op te vangen. Gevolg, je hebt sneller een ' rosse ' gazon. Robotmaaiers kunnen daardoor droogtestress bij gazons veroorzaken met gevolg dat we sneller water gaan geven. Toch maar even op wijzen dat met de huidige klimaatveranderingen dit niet meer zo voor de hand liggend is.

En dan hebben we natuurlijk nog onze dieren en kinderen in de tuin waar een robotmaaier rond sjeest.

Als je een robotmaaier koopt: let dan zeker of de ' bots' sensoren laag genoeg geplaatst zijn. Overtuig je dat deze snel en accuraat reageren op kleine dieren. Bijkomend aandachtspunt voor een robotmaaier is een lage beschermkap voor de messen. Dit belet dat diertjes, pootjes of kinderhandjes en - voetjes onder de machine kunnen.

Vooral nachtdieren zoals egels zijn het slachtoffer van een robotmaaier. Om deze nuttige egels te helpen, maai zeker niet 's nachts.


Misschien toch maar eens overwegen om niet meer te maaien en onze gazon in onze tuinen wat natuurlijker te laten groeien?

Zijn robotmaaiers gevaarlijk voor egels? Natuurpunt

Pin de egel op verkenning